Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze Partnera

Powiat Ciechanowski działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021– 2027.

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie w perspektywie 2021– 2027, projektu/projektów skierowanych do:  

  • uczniów  szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, w tym dzieci migrantów, w szczególności z Ukrainy,
  • nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, a w przypadku działań zakresu rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów również pedagogów i psychologów w tym zakresie;

 dla których Powiat Ciechanowski pełni funkcję organu prowadzącego, w ramach Działania 7.2. „Wzmocnienie kompetencji uczniów” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021– 2027, w ramach konkursu nr Nr FEMA.07.02-IP.01-012/24.

Załącznik Rozmiar pliku
Ogłoszenie.pdf 131.7 KB
Załącznik nr 1.pdf 184.42 KB
Załącznik nr 2.pdf 128.93 KB
Załącznik nr 3.pdf 132.86 KB
Ostatnia aktualizacja
11/04/2024
Autor
Anna Sykucka