Przejdź do treści

Pracownicy

Kadra Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

 

Dyrektor - Aneta Głuszniewska

e-mail: aneta.gluszniewska@pcuw-ciechanow.pl

 

 


Główna księgowa - Ewa Sobczyńska

e-mail: ewa.sobczynska@pcuw-ciechanow.pl

SEKCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA

NUMER KONTAKTOWY: 534056712

 

Specjalista - Lidia Niesłuchowska
e-mail: lidia.niesluchowska@pcuw-ciechanow.pl

Specjalista - Paulina Jankowska
e-mail:  paulina.jankowska@pcuw-ciechanow.pl

Specjalista - Małgorzata Tomczak
e-mail:  malgorzata.tomczak@pcuw-ciechanow.pl

Pomoc administracyjna - Karolina Jaworowska
e-mail:  karolina.jaworowska@pcuw-ciechanow.pl

 

NUMER KONTAKTOWY: 534486685

 

Specjalista - Agnieszka Tamowicz
e-mail: agnieszka.tamowicz@pcuw-ciechanow.pl

Specjalista - Magdalena Szymańska
e-mail:  magdalena.szymanska@pcuw-ciechanow.pl

Specjalista - Aleksandra Chodkowska
e-mail: aleksandra.chodkowska@pcuw-ciechanow.pl

Specjalista - Monika Rzeczkowska
e-mail:  monika.rzeczkowska@pcuw-ciechanow.pl

 

SEKCJA EKONOMICZNA

NUMER KONTAKTOWY: 233070583


Główny specjalista - Ewa Pęczkowska - Nowak
e-mail: ewa.peczkowska-nowak@pcuw-ciechanow.pl

 

SEKCJA INWESTYCJI I PROJEKTÓW

NUMER KONTAKTOWY: 534486039

Główny specjalista - Marek Marcinkowski
e-mail:  marek.marcinkowski@pcuw-ciechanow.pl

Pomoc administracyjna - Anna Staniszewska
e-mail:  anna.staniszewska@pcuw-ciechanow.pl

 

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Główny specjalista - Agnieszka Goździewska
e-mail: agnieszka.gozdziewska@pcuw-ciechanow.pl

 

SEKCJA ORGANIZACYJNO-OŚWIATOWA

NUMER KONTAKTOWY: 233070571

Główny specjalista – Lucyna Borowik
e-mail: lucyna.borowik@pcuw-ciechanow.pl

 

NUMER KONTAKTOWY: 533749520
e-mail: sekretariat@pcuw-ciechanow.pl

Specjalista – Małgorzata Chodorek
e-mail: malgorzata.chodorek@pcuw-ciechanow.pl

Referent – Anna Sykucka
e-mail: sekretariat@pcuw-ciechanow.pl