Przejdź do treści

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025

na ilustracji znajduje się logo narodowego programu czytelnictwa oraz ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025

Powiat Ciechanowski pozyskał 24 000 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Dzięki dotacji dwie szkoły powiatowe zakupią nowe ksiązki oraz wyposażenie do bibliotek.

W roku 2023 wsparcie finansowe zostało udzielone następującym szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski:

Technikum nr 4 – Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie :

  • Kwota wsparcia finansowego: 12 000,00 zł
  • Wkład własny: 3 000,00 zł
  • Razem: 15 000,00 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie:

  • Kwota wsparcia finansowego: 12  000,00 zł
  • Wkład własny: 3 000,00 zł
  • Razem: 15 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.