Przejdź do treści

Konkurs Plastyczny „Ja w przyszłości – zawód moich marzeń” dedykowany młodzieży ze szkół ponadpodstawowych

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Celem konkursu  jest wdrażanie uczniów  do obserwacji otaczającej rzeczywistości i podejmowania świadomych decyzji życiowych, uwrażliwienie uczestników konkursu na potrzebę planowania przyszłości zawodowej oraz motywowanie uczniów do rozwoju swoich zainteresowań, talentów i pasji.

ORGANIZACJA KONKURSU

  1. Uczestnikami konkursu będą uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z powiatu ciechanowskiego.
  2. Terminarz konkursu:
  • rozpoczęcie konkursu – 27 marca 2023 r. r.
  • zakończenie konkursu – 17 kwietnia 2023 r.
  • Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody  do 20.04.2023 r.
  1. Prace konkursowe uczestnicy wykonują indywidualnie, mogą one być wykonane na zajęciach edukacyjnych, w świetlicy szkolnej i szkołą.
  2. Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę. Z każdej placówki oświatowej należy wybrać po 3 prace dostarczyć w wybranym terminie do sekretariatu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów, pokój 105 lub przesłać pocztą na adres organizatora konkursu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku, którym jest Regulamin.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!