Przejdź do treści

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”

Napis czarno czerwony na białym tle "Mazowsze dla Oświaty"

 

7 grudnia w auli D budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych w ramach realizacji zadania „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W programie udział wzięła Marzanna Zmysłowska dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie oraz Arkadiusz Śpiewak zastępca dyrektora. 

Celem Programu było podniesienie kompetencji zarządczych dyrektorów szkół z wykorzystaniem elementów zarządzania hybrydowego, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej na potrzeby zajęć zgodnych z podstawą programową, w szczególności wykorzystujących metodę eksperymentu oraz innowacyjne metody pracy projektowej. Podniesienie kompetencji nastąpiło poprzez ukończenie studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski na kierunkach: Nowatorskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówką oświatową z elementami zarządzania hybrydowego (zdalnego) – Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową – studia podyplomowe „Szkoła wobec nowych wyzwań –  perspektywa nauczyciela”.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 22 500,00 zł.

Dwie fotografie kolorowe, po lewej stronie jest kobieta w czerwonej sukience, której zostaje wręczany dyplom ukończenia studiów podyplomowych przez mężczyznę w ciemnym garniturze. Po prawej stronie widzimy dwóch mężczyzn w garniturach podających sobie dłonie w ramach gratulacji ukończenia studiów podyplomowych przez jednego z nich.

Powyżej znajdują się dwie fotografie kolorowe, po lewej stronie jest kobieta w czerwonej sukience, której zostaje wręczany dyplom ukończenia studiów podyplomowych przez szczupłego mężczyznę w ciemnym garniturze. Po prawej stronie widzimy dwóch uśmiechniętych mężczyzn w garniturach podających sobie dłonie w ramach gratulacji ukończenia studiów podyplomowych przez jednego z nich. Na zdjęciach widzimy również inne osoby, które przemawiają i robią zdjęcia​.

Załącznik Rozmiar pliku
Mazowsze dla Oświaty.pdf 134.39 KB