Przejdź do treści

Zastępca dyrektora w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, 1/1 etat

Rozpoczynamy nabór na wolne stanowisko - zastępca dyrektora, 1/1 etat.

  • Termin składania dokumentów:  3 czerwca 2024 roku do godz. 1200 w formie pisemnej.
  • Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, p.105 (I piętro) osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko zastępca dyrektora w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.
Ostatnia aktualizacja
20/05/2024
Autor
Anna Sykucka