Przejdź do treści

Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych -Etap II -winda zewnętrzna

Sekcja
Sekcja Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia
Zamówienia powyżej 130 000 PLN
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert

Zamówienie: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych -Etap II -winda zewnętrzna”
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27ec53b9-23fa-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Pytania i odpowiedzi
Ostatnia aktualizacja
19/06/2024
Autor
Anna Sykucka