Przejdź do treści

Specjalista sekcji finansowo-księgowej, 2 etaty, 1/1 wymiar czasu pracy

Rozpoczynamy nabór na wolne stanowiska - specjalista sekcji finansowo-księgowej, 2 etaty, 1/1 wymiar czasu pracy.

  • Termin składania dokumentów:  9 października 2023 roku do godz. 1200 w formie pisemnej.
  • Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, p.105 (I piętro) osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko specjalista sekcji finansowo-księgowej w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.
Ostatnia aktualizacja
27/09/2023
Autor
Anna Sykucka