Przejdź do treści

Dostawa artykułów spożywczych dla dwóch jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Sekcja
Sekcja Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wartość zamówienia
Zamówienia powyżej 130 000 PLN
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3a-3g

5. Załączniki nr 1,2 do SWZ

6. Wzór umowy - załącznik nr 4 do SWZ

7. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 5 do SWZ

8. Informacja o kwocie

Rozstrzygnięcie oferty
Informacje z otwarcia ofert
Ostatnia aktualizacja
23/12/2022
Autor
Anna Sykucka